BẢNG XẾP HẠNG
  • # Tên nhân vật Level Reset Relife

  • Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[08001]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]TCP Provider: The wait operation timed out. in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php:476 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\config.php(9): Medoo\Medoo->__construct() #1 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\ajax\get_rank_view.php(2): include('C:\\inetpub\\wwwr...') #2 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php on line 476
BẢNG XẾP HẠNG BANG HỘI
  • # Name Master

  • Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[08001]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]TCP Provider: The wait operation timed out. in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php:476 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\config.php(9): Medoo\Medoo->__construct() #1 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\ajax\get_rankguild_view.php(3): include('C:\\inetpub\\wwwr...') #2 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php on line 476
Lộ trình drop nguyên liệu, drop đồ, maps train điểm CHOIMU.VN

Lộ trình, tỉ lệ drop đồ. Nguyên liệu.

- Ngọc Bless, Suol

All maps tỉ lệ 0.2% train quái thường.

Sự kiện Summer Event, Thỏ ngọc 5% tại LostTower, Atlans.

- Đá nguyên thủy

Kanturu 1,2,3,4 tỉ lệ 1% từ quái.

- Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc.

Icarus  - 5 triệu quái /1 sever/ 1 nguyên liệu. Bật tỉ lệ drop sau 2 tuần open.

- Nguyên liệu wing  2.5

Boss nhện, sự kiện mới.  (Sau 2 tháng  Open)

- Nguyên liệu wing 3

Từ kundun, boss mới, sự kiện mới. (Sau 5 tháng open)

- Các maps train.

PCPoint – Barrack 1 quái/1 điểm.

Master – Kanturu 4, Barrack.