BẢNG XẾP HẠNG
  • # Tên nhân vật Level Reset Relife

  • Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[08001]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]TCP Provider: The wait operation timed out. in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php:476 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\config.php(9): Medoo\Medoo->__construct() #1 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\ajax\get_rank_view.php(2): include('C:\\inetpub\\wwwr...') #2 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php on line 476
BẢNG XẾP HẠNG BANG HỘI
  • # Name Master

  • Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[08001]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]TCP Provider: The wait operation timed out. in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php:476 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\config.php(9): Medoo\Medoo->__construct() #1 C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\ajax\get_rankguild_view.php(3): include('C:\\inetpub\\wwwr...') #2 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\taikhoan.choimu.vn\config\Medoo.php on line 476
ĐIỂM PCPOIT NHẬN ĐƯỢC KHI GIẾT QUÁI, BOSS.

 

LOẠI  QUÁI, BOSS

SỐ ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

QUÁI MAP BARACK

1 ĐIỂM PCP/1 QUÁI

BOSS VÀNG

100 ĐIỂM/ 1 BOSS

BOSS CHIẾN BINH, KIM LONG

200 ĐIỂM/ 1 BOSS

BOSS MEDUSA, NHỆN

5.000 ĐIỂM/ 1 BOSS

KUNDUN

10.000 ĐIỂM / 1 BOSS